Vakken

Let op: onderstaande informatie geldt voor huidig studiejaar. In het komende studiejaar zal dit weer anders zijn. Verdere informatie daarover vind je vanaf 1 maart op deze en andere pagina’s.

Introduction to programming and computer science

Your instructor: David Malan (Harvard) on video, in English
Activities: programming assignments, seminars, written exams

"Introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of programming. This course teaches students how to think algorithmically and solve problems efficiently. Topics include abstraction, algorithms, data structures, encapsulation, resource management, security, software engineering, and web development. Languages include C, Python, and JavaScript plus SQL, CSS, and HTML. Problem sets inspired by real-world domains of biology, cryptography, finance, forensics, and gaming. Designed for concentrators and non-concentrators alike, with or without prior programming experience." — BTW, you can also do this course fully online, for free, at cs50.edx.org!

You can take this course at several moments during the academic year. In all cases, the course is split into two parts: Programming 1 and Programming 2. To get a thorough introduction, you will need to do both.

Programmeertheorie

Je docent: Daan van den Berg
Activiteiten: teamwork, case study, presenteren, verslag schrijven

In deze cursus vertellen we over problemen die extreem moeilijk op te lossen zijn - maar gebruik van kunstmatige intelligentie maakt dat we toch nog tot een (redelijk) goed einde kunnen komen. In een groep van drie studenten neem jij de taak op je om een casus op te lossen. Elke week presenteer je met je groep de voortgang, waardoor je meteen weer op nieuwe ideeën komt voor de aanpak van je probleem.

Data Processing

Je docent: Gosia Migut
Activiteiten: werkcolleges, design critiques, schrijven, programmeren

Hier leer je over de theorie van datavisualisatie en je gaat zelf aan de slag met het pasklaar maken en combineren van data die je nodig hebt om mensen nieuwe inzichten te geven. Je gebruikt het platform D3 om zelf datavisualisaties te maken. Hiernaast vind je een filmpje dat door een team studenten is gemaakt bij één van de designopdrachten, over storytelling.

App Studio

Je docent: Martijn Stegeman
Activiteiten: hoor/werkcolleges, schrijven, programmeren

Je leert alles over de ins en outs van iOS of Android, waardoor je makkelijk een prototype van een gave app kunt bouwen. Je leert ook hoe de platforms in elkaar steken en waar je documentatie kan vinden. Daarnaast leer je over het ontwikkelen van zinvolle app-concepten, en het evalueren én verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van apps. De cursus werkt met wekelijkse programmeeropdrachten waarin je je kennis steeds weer verder opbouwt; en er zijn schrijfopdrachten waarin je theorie over design toepast op apps.

Programmeerproject

Je docent: het hele minorteam!
Activiteiten: zelfstandig werken, elkaar coachen in teams

Nu je kunt programmeren en helemaal ingewerkt bent in een softwareplatform, ga je je eigen project bedenken en uitwerken, gebruik makend van de theorie van eerdere cursussen. Enige moed is wel nodig om te starten, maar we gaan je met plezier helpen zodat er een geweldige app of visualisatietool uit komt. Natuurlijk eindigen we met een epic demonstratie en nodigen we alle medestudenten uit om je product te testen.