After tentamen borrel

  • Minor Programmeren Science Park Amsterdam, NH, 1098 Netherlands

Vrijdag na het tentamen weer de borrel!
Ditmaal in A1.30 direct na het tentamen om 15.15