Schrijf je in via uva.studielink.nl als bijvakker voor HUIDIG STUDIEJAAR, zoals hieronder. Na enkele dagen ontvang je een mail met je UvAnetID/Studentnummer. Stuur ons dan een bericht met je studentnummer, zodat we je kunnen toelaten en voor het vak inschrijven.

Vraag ook direct een "bewijs betaald collegegeld" (BBC) aan bij je eigen opleiding. Waarschijnlijk moet je je richten tot de centrale inschrijfbalie van je universiteit. Dit bewijs moet tijdig naar Amsterdam gestuurd worden (per post/langsbrengen) zodat de UvA een waarborg heeft voor het collegegeld.